Germana actualã foloseste alfabetul latin, la care se adaugã vocalele cu Umlaut (ä, ö, ü) si o variantã a literei s, care seamãnã cu litera greceascã “beta” ß.

A a (a)  Apfel-Mar

Ä ä (e)

B b (be) Bus -Autobuz

C c (ţe) Chemie-Chimie

D d (de) Dunkel -Intunecat

E e (e) Erde -Pamant

F f (ef) Fliegen-A zbura

G g (ghi) Gebäude-Cladire

H h (ha) Heute-Astazi

I i (i) Intelligent-Inteligent

J j (iot) Jäger-Vanator

( in interiorul cuv se pronunta „i”)

K k (ka) Kunde-Client

L l (el) Liebe-Dragoste

M m (em) Mensch-Persoana

N n (en) Nacht-Noapte

O o (o) Oben-Deasupra

Ö ö (o lung)

P p (pe) Polizei-Politie

Q q (ku) Quelle-Sursa

R r (er) Regal-Raft

S s (es) Straße-Strada

(la inceputul cuv se pronunta „ș”)

ß (s)

( poti face referire la aceasta litera spunand eszett sau scharfes ß )

T t (te) Tisch-Masa

U u (u) U-bahn-Tunel

Ü ü (iu)

V v (fao) Verwandte-Relativ

( in interiorul cuv se pronunta „f”)

W w (ve) Wolke-Nor

X x (iks) Xylophon-Xilofon

Y y (iepsilon) Yacht-Iaht

( in interiorul cuv se pronunta „iu”)

Z z (ţet) Zug-Tren

Particularitati fonetice / phonetische Merkmale :

äu se pronunta [oi]

ei se pronunta [ai]

ie se pronunta lung [i]

sch se pronunta [ș]

eu se pronunta [oi]

În loc de vocală cu umlaut se mai poate scrie si: ae, respectiv oe și ue (excepție !!!: în numele proprii), dar aceste perechi de litere se pronunță la fel ca si ä respectiv ö si ü.

Vocalele duble se pronunþã mai lung: Haar, Aachen, Meer,…

Consoanele sonore b,d,g,v se pronunþã în poziþie finalã [p], [t], [c], [f]: ab [ap] , Bad [bat], Tag [tac], Indikativ [indikatif] .

Consoanele duble se pronunþã ca si cum ar fi simple, rostul lor este de a marca scurtimea vocalei premergãtoare.    ex : statt,, Bett, Bitte, Trott, Butter, …

Litera c apare în cuvintele germane numai împreunã cu k, marcând fatul cã vocala premergãtoare se pronuntã scurt.    ex : Sack, Deck, Bock, ….

Litera h precedatã de o vocalã nu se pronuntã, functia ei fiind aceea de a semnala cã este vorba de o vocalã lungã    ex : Bahn, sehr, Huhn,…..

La începutul cuvintelor de origine strãine grupul ch se pronunþã [k]  ex : Chor, Charakter,…

Litera e în terminatiile –el, -em, -en se pronuntã ca un ã românesc, atunci când vorbim foarte clar. Când vorbim repede, acest ã se omite, ceea ce duce la vocalizarea sunetelor [l], [m], [n], [r]   ex:  Mittel, fragen

Litera r se pronunță foarte voalat si uneori nici nu se distinge acustic.

Foarte multi vorbitori pronuntã terminatia –er ca un fel de ã românesc, schitând doar un r foarte scurt     ex: Mutter, Kinder, ….

Reclame